Malá zver – PROBLÉM 1: Veľké osevné plochy.

Veľké osevné plochy tzv. „energetických“ kultúr repky, slnečnice, kukurice, sóje jednak poskytujú dostatočný priestor a kľud predátorom (líška, diviak), súčasne však na druhej strane poskytujú len minimálnu diverzitu potravinovej ponuky pre hmyz, vtáctvo a malú zver. Tá stráda a nevyužíva biotop na svoju existenciu, resp. pohybuje sa len po okrajoch, kde sa stretajú dve plodiny a je šanca, že tam existuje zelený podrast s inou rozmanitejšou vegetáciou.

Čítať ďalej

Boj proti AMO v poli.

V zmysle aktuálnej epidemiologickej situácie pre africký mor ošípaných, kedy je táto nákaza potvrdená v susedných krajinách v Poľsku, Českej republike a na Ukrajine, je potrebné, aby sa Slovensko pripravilo dôkladne na scenár výskytu vírusu aj na našom území. Štátna veterinárna správa už organizuje informačné kampane a organizuje v spolupráci s poľovníckymi organizáciami monitoring v diviačej populácii. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s veterinárnou správou vydali národný kontrolný program pre africký mor ošípaných  v diviačej populácii na Slovensku v roku 2018, kde je cieľom výrazné zníženie populačnej hustoty diviačej zveri na Slovensku vo všetkých vekových a pohlavných kategóriách. Je ale potrebná koordinácia všetkých zložiek na národnej úrovni. Poľnohospodári z odvetvia živočíšnej výroby, a zvlášť tí, zaoberajúci sa chovom ošípaných, sú už v pohotovosti a súčinnosti. Avšak je potrebné, aby sa zapojili aj poľnohospodári z odvetvia rastlinnej výroby.

Čítať ďalej

Biopásy na Slovensku.

Aktuálna situácia:

Súčasne je na Slovenku prostredníctvom MPRV SR stále možnosť žiadať o dotačný titul v rámci neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 o finančnú podporu v rámci platieb za Agroenvironmentálne –klimatické opatrenia (10), agroenvironmentálne –klimatické záväzky (10.1) na Multifunkčné okraje polí (biopásy na ornej pôde).

Do podpory môžu byť zaradené orné pôdy v nížinných oblastiach SR (Podunajská nížina, Trnavská tabuľa, Východoslovenská nížina a Záhorská nížina) o minimálnej výmere 3ha ornej pôdy vedenej v LPIS. Biopásy musia byť v šírke min. 5 metrov  (max. 10 metrov) a najmenej 200 metrov dlhé. Osiate zmesou celoročne kvitnúcich rastlín.

Čítať ďalej

Dotačný titul: Biopásy

Pre tých, ktorý vlastnia pôdu a majú záujem niečo spraviť pre biodiverzitu a podporu malej zveri a vtáctva a hmyzu v svojom okolí, pozrite si podmienky stále platnej výzvy MPRV SR na biopásy. Podľa iinformácií bolo doposiaľ osiatych LEN 22ha z plánovanývh 12 tisíc ha. Takže financie isto sú stále dostupné.

Čítať ďalej

SENOSEČE, ALEBO AKO ÚSPEŠNE SKOORDINOVAŤ POĽNOHOSPODÁROV, POĽOVNÍKOV, OCHRANÁROV A VEREJNOSŤ.

Už dlhšiu dobu sledujem cez české poľovnícke printové médiá ale aj cez príspevky na sociálnych sieťach na internete veľmi zaujímavý a prospešný projekt Ochrana zvířat při sklizni a sečích, na ktorom spolupracuje Česká zemědělská univerzita v Praze, Ministerstvo životního prostředí a mnoho myslivců a dobrovoľníkov. Projekt rieši nefunkčnú komunikáciu medzi poľovníkmi a poľnohospodármi pomocou portálu Senoseče.

Čítať ďalej

Diviak v poli.

Diviačia zver, rozšírená takmer po celom území Slovenska, sa teší veľkej obľube u poľovníkov. Je na to hneď niekoľko dôvodov. Je to celoročne povolený lov diviačat a lanštiakov, ktorý umožňuje celoročnú poľovačku, ale aj kvalita a upotrebiteľnosť diviny je vysoká.  Aj keď posledné roky sa v niektorých lokalitách Slovenska celoročným lovom zasiahlo do stavov a vekovej štruktúry diviakov, fenomenálna vysoká reprodukčná schopnosť a čiastočne narušená veková štruktúra zabezpečuje produkciu nových prírastkov tejto zveri nie zriedka aj dva krát do roka.

Čítať ďalej

Vysávač.

V cykle článkov z nížin alebo dolnej slovenskej zeme, resp. oblastí z poľovníckou chovateľskou klasifikáciou „M“ by sme chceli natieniť praktické problémy chovu malej zvery a niektoré príčiny, ale aj ich riešenia. Dnes začneme jedným z biologických faktorov, ktorý sa v poslednej dobe stal nezanedbateľným a jeho negatívne účinky na početnosť malej zvery sú nesporné. Je ním prírodný „vysávač“ Jazvec lesný (Meles meles)

Čítať ďalej