Malá zver – PROBLÉM 2: Málo biodiverzity a políčok.

Ničením stromoradí za účelom získania štiepky, rozorávaním medzí sa z krajiny vytratila diverzita prostredia a miesta pokoja pre malú zver. Pestované plodiny sú zväčša nutrične nedostačujúce pre malú zver a chemické ošetrenie likviduje všetok podrast v lánoch poľnohospodárskych plodín. Ostrovčeky zelene, ktoré sa zachovali sú izolované a častokrát v blízkosti ľudských obydlí.

RIEŠENIE: Zmenšiť výmery parciel a obnoviť medze a/alebo ku každej parcele priradiť pás trvalej zelene alebo biopás, osiaty vhodnou zmeskou tráv a bylín, ktorý by bol kolmý na príjazdovú cestu k parcele a teda by nemusel byť využívaný mechanizmami na otáčanie sa. Vytvoriť biokoridory pre zver a spojiť ostrovčekovité miesta existujúcej zelene v krajine.