Monitoring jarabice poľnej

Jedným z najohrozenejších druhov spomedzi malej zveri na Slovensku je jarabica poľná (Perdix perdix).Jarabica poľná je pre svoju náročnosť na rôznorodosť prostredia a s tým spojenou aj rôznorodosťou potravy v podobe semiačok tráv, hmyzu stala akýmsi indikátorom biodiverzity poľnohospodárskej krajiny. Jarabica poľná je teritoriálny tvor, ktorý ak sa mu nedostáva vhodných podmienok na život, postupne z prostredia ubúda. Údaje, získané z monitoringu, budú priebežne vyhodnocované. V spolupráci so subjektami, pôsobiacimi v oblasti výskytu jarabice poľnej budeme sledovať, aký krajinný typ a biotop zo súčasne ponúkaných variant v intenzívne obrábanej poľnohospodárskej krajine je najvhodnejší pre zachovanie, chov a rozmnožovanie jarabice poľnej. Následne bude našou iniciatívou a na základe získaných relevantných údajov podpora tvorby vhodných biotopov aj v okolitých alebo iných oblastiach Slovenska, vhodných na rozšírenie a zachovanie tohto druhu.

Každé pozorovanie, aj opakované z Vášho územia môžete zaznamenať pomocou dotazníkového formulára.
Pri získaní relevantného počtu odpovedí zverejníme mapu výskutu, samozrejme pri zachovaní anonymity detailov.

Monitoring Jarabice poľnej – Leták (PDF)

  

[zdroj: aves.vtaky.sk]

Stručná charakteristika jarabice v krátkom videu na odaze TU.