Obnova zelene

Obnova zelene na Slovensku zaostáva. Aleje a stromoradia z dávnych dôb zostarli a preto sú stále redšie. Stromy z nich vypadávajú. Preto je potreba v jarných a jesenných mesiacoch dopĺňať biele miesta výsadbou vhodnými drevinami, ktoré poslúžia ako vetrolam, ale aj budú plniť estetickú úlohu a prípadne aj obohatia určitým druhom živočíchov potravinovú ponuku (jarabina, čerešňa, slivka a pod.).