Náučný chodník

V obci Dolné Dubové bol v roku 2020 vytvorený chodník spájajúci obec s priľahlou vodnou nádržou. Po dohode s obcou, ktorá už neplánovala chodník rozširovať, sme vyhotovili šesť náučných tabúľ, ktoré návštevníkom prinášajú informácie o chotári obce, vodej nádrži a jej prítoku, no a v neposlednom rade aj o miestnej faune a flóre. Veríme, že chodník aj s našimi tabuľami bude dlho plniť svoj účel.

Ako najefektívnejšie vyhľadávať srnčatá pred kosbou pomocou termo-dronu.

V tomto krátkom článku by sme chceli zosumarizovať oprimálny postup pri vyhľadávaní srnčiat v porastoch krmovín tesne ped kosbou za pomoci dronu s podvesenou termokamerou.
Testovaním tejto metódy sme museli odladiť niekoľko chýb, a preto zosumarisujeme postup, ktorý sa nám javí ako najvhodnejší a najefektívnejší.

Je vždy dobré vedieť, ktorá parela sa bude prehľadávať. Zväčša totiž operátor dronu vie nastaviť GPS súradnice trasy letu ponad konkrétnu parcelu, a tým zabezpečiť presné a efektívne pokyrtie celého priestoru.


Efektívna metodika ako koordinovať dron s rojnicou hľadačov.

Na užšej strane parcely sa vytvorí rojnica a postupuje sa dopredu. V strede stojí operátor dronu, ktorý patroluje z prava do ľava pred hľadačmi v rojnici. Dron lieta vo výške cca 20 metrov a podľa typu kamery, zaberá plochu asi 30-50 m2. Ak dostane signál z termokamery, operátor dron zastaví na mieste. Ak je v blízkosti osoba, je možné okamžite ísť prekontrolovať priestor pod vo vzduchu visiacim dronom. Ak je ľudí menej, a presun na miesto by bol časovo náročnejší, dobrým spôsobom je sklesanie dronom do malej výšky. Ak sa jedná o signál zo zaľahnutého zajaca, mačky či iného živočícha, po sklesaní zvuk dronu vyplaší jedinca a ten vybehne. Ak sa jedná o srnča, to zostane ležať utiahnuté a je potreba ľudského zásahu. (menenie výšky je energeticky náročné pre batériu dronu, preto je tento spôsob preferovaný len v prípade, že je málo participantov a vzdialenosť k nájdenému objektu je väčšia).

Po nájdení srnčaťa treba zachovať všetky bezpečnostné postupy, ktoré sú popísané aj v desatore na stránke www.živaluka.sk

Zvyšovanie biodiverzity pre malú zver v PS Mojzesovo

Dňa 1.4.2021 sme v spolupráci s firmou Lovtek odovzdali PS Mojzesovo osivo pre drobnú zver WSM1. V PS vykonávajú ukážkovú prácu v starostlivosti a zveľaďovaní revíru pre malú zver. PS sa naozaj snaží a je tu vidieť kus dobre vykonanej práce členov a môžu byť príkladom aj pre ostatné združenia. Postup prác a rastu políčok budeme priebežne monitorovať.

Čistenie chotára

V jarných dňoch mesiacov marec a apríl 2021 sme sa podieľali na čistení nášho „domovského“ chotára v Dolnom Dubovom.

Výsadba na jar 2021

Na jar roku 2021, konkrétne v marci 2021 sme sa rozhodli dosadiť hraničnú alej medzi chotármi Dolné Dubové a Paderovce. Na tento účel sme obstarali od Lesov SR 50 kusov sadeníc Orecha čierneho o výške cca 130-150 cm. Veríme, že vlahy bude dosť a stromčeky sa ujmú a porastú do výšky.

Bilancia 2020 a výzvy 2021

Memorandum za zdravú krajinu

Stav našej agrárnej krajiny sa dlhodobo zhoršuje. Na to, že kvôli zlému stavu strácame vzácne a bežné druhy vtáctva, hmyzu a zástupcov „malej zveri“ upozorňujeme v našej agende od počiatku vzniku občianskeho združenia. Problémov v agrárnej krajine, lese a vidieku je však oveľa viac a mnohé môže zmeniť dobré nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EU (SPP). Hlasy jednotlivých organizácii, ktoré žiadajú roky o zmenu SPP však ostali nevypočuté.Preto sme sa prvýkrát spojili ochranári, neštátni vlastníci lesa, poľovníci, včelári, farmári a sokoliari a žiadame, aby Vláda SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR presadili ozajstné ozelenenie vidieka, ozajstné zmeny v poľnohospodárstve, ktoré pomôžu aj prírode, aj vidieku, aj ľuďom v ňom žijúcim.

Manuál k pôde

Stále sa rozpráva, o zmene výzoru poľnohospodárskej krajiny nížin Slovenska…ale zmena nikde. A preto, nakoľko sa blíži jeden z pomyselných možných termínov zmeny, prinášame malý manuál ako niektoré veci zmeniť.

Manuál si môžete stiahnuť TU

Ak má niekto z praxe výhrady a pripomienky, prijímame konštruktívnu diskusiu k doplneniu skutkového stavu veci. A taktiež budeme radi, ak nám zazdieľate Vaše úspechy pri zvyšovaní biodiverzity.

Požatevný šok

Čo sa stane v prírode po žatve a zbere úrody? Ako zver reaguje a čo sú hlavné úskalia zmeny krajiny? Pozrite si video na odkaze TU

Napájačky pre zver

Pozrite si ako fungujú napájačky pre zver v prírode a ako sa poľovníci starajú, aby bolo dostatok vody počas obdobia sucha.

Pozrite si video na odkaze TU