Hniezdiská pre kačky

Inšpiráciou na odskúšanie atypických hniezdisk pre kačky boli zábry z USA na youtube ale aj článok v Světe myslivoti, kde sa tou istou inšpiráciou nechali ovplyvniť o čosi skôr. Tak uvidíme, či aj v reáliách Slovenska tieto hniezdne „búdky“ zafungujú.

Základom je meter široké a 215 cm dlhé pletivo s pevnými malými okami. V jednej tretine sa spojí a vytvorí sa tunel. Potom sa nastelie tráva a zaroluje do valca.
Okraje sa zastrihnú, aby príliš netrčali. Do vnútra sme nastlali mäké seno na uľahčenie hniezdenia.
Umiestnili sme ich asi pol metra nad hladinu a do vnútra nastlali mäkké seno na uľahčenie budovania hniezda.

Biopásy spásy

V relácii Halali odvysielali reportáž kde sme sa ako OZ ZELEŇ podieľali na šírení osvety ohľadne spravovania pôdy a zlepšovania podmienok pre malú zver v poľnohsopodárskej krajine SR.

Čistý revír – čistá príroda

Aj tento rok zme začiatkom marca 2022 spolu s poľovníkmi z PZ Jastrab Dolné Dubové vyčitili časť ich chotára. Podarilo sa vyzbierať 14 vriec prevažne plastového odpadu.

Aktivity OZ ZELEŇ prezentované na Európskej úrovni

Prostredníctvom FACE sa o našich činnostiach a projektoch dozvedeli poľovníci v celej Európe (a svete).

Sme radi, že náš projekt Živá lúka a zvyšovanie biodiverzity nížinných oblastí Slovenska zaujalo FACE natoľko, že ho zaradili medzi projekty, ktoré sú spomenuté v rámci zvyšovania biodiverzity poľovníkmi a v súlade s Biodiversity manifestom.

Viac informácií nájdete na odkazoch TU a TU

Taktiež naši kamaráti z PZ Mojzesovo dostali svoj rpiestor a pochvalu za ich činnosť. My sme radi, že sme mohli byť nápomocní. Viac nájdete na odkaze TU

Náučný chodník

V obci Dolné Dubové bol v roku 2020 vytvorený chodník spájajúci obec s priľahlou vodnou nádržou. Po dohode s obcou, ktorá už neplánovala chodník rozširovať, sme vyhotovili šesť náučných tabúľ, ktoré návštevníkom prinášajú informácie o chotári obce, vodej nádrži a jej prítoku, no a v neposlednom rade aj o miestnej faune a flóre. Veríme, že chodník aj s našimi tabuľami bude dlho plniť svoj účel.

Ako najefektívnejšie vyhľadávať srnčatá pred kosbou pomocou termo-dronu.

V tomto krátkom článku by sme chceli zosumarizovať oprimálny postup pri vyhľadávaní srnčiat v porastoch krmovín tesne ped kosbou za pomoci dronu s podvesenou termokamerou.
Testovaním tejto metódy sme museli odladiť niekoľko chýb, a preto zosumarisujeme postup, ktorý sa nám javí ako najvhodnejší a najefektívnejší.

Je vždy dobré vedieť, ktorá parela sa bude prehľadávať. Zväčša totiž operátor dronu vie nastaviť GPS súradnice trasy letu ponad konkrétnu parcelu, a tým zabezpečiť presné a efektívne pokyrtie celého priestoru.


Efektívna metodika ako koordinovať dron s rojnicou hľadačov.

Na užšej strane parcely sa vytvorí rojnica a postupuje sa dopredu. V strede stojí operátor dronu, ktorý patroluje z prava do ľava pred hľadačmi v rojnici. Dron lieta vo výške cca 20 metrov a podľa typu kamery, zaberá plochu asi 30-50 m2. Ak dostane signál z termokamery, operátor dron zastaví na mieste. Ak je v blízkosti osoba, je možné okamžite ísť prekontrolovať priestor pod vo vzduchu visiacim dronom. Ak je ľudí menej, a presun na miesto by bol časovo náročnejší, dobrým spôsobom je sklesanie dronom do malej výšky. Ak sa jedná o signál zo zaľahnutého zajaca, mačky či iného živočícha, po sklesaní zvuk dronu vyplaší jedinca a ten vybehne. Ak sa jedná o srnča, to zostane ležať utiahnuté a je potreba ľudského zásahu. (menenie výšky je energeticky náročné pre batériu dronu, preto je tento spôsob preferovaný len v prípade, že je málo participantov a vzdialenosť k nájdenému objektu je väčšia).

Po nájdení srnčaťa treba zachovať všetky bezpečnostné postupy, ktoré sú popísané aj v desatore na stránke www.živaluka.sk

Zvyšovanie biodiverzity pre malú zver v PS Mojzesovo

Dňa 1.4.2021 sme v spolupráci s firmou Lovtek odovzdali PS Mojzesovo osivo pre drobnú zver WSM1. V PS vykonávajú ukážkovú prácu v starostlivosti a zveľaďovaní revíru pre malú zver. PS sa naozaj snaží a je tu vidieť kus dobre vykonanej práce členov a môžu byť príkladom aj pre ostatné združenia. Postup prác a rastu políčok budeme priebežne monitorovať.

Čistenie chotára

V jarných dňoch mesiacov marec a apríl 2021 sme sa podieľali na čistení nášho „domovského“ chotára v Dolnom Dubovom.

Výsadba na jar 2021

Na jar roku 2021, konkrétne v marci 2021 sme sa rozhodli dosadiť hraničnú alej medzi chotármi Dolné Dubové a Paderovce. Na tento účel sme obstarali od Lesov SR 50 kusov sadeníc Orecha čierneho o výške cca 130-150 cm. Veríme, že vlahy bude dosť a stromčeky sa ujmú a porastú do výšky.

Bilancia 2020 a výzvy 2021