Podpora OZ ZELEŇ

Chápeme, že mnohí z Vás podporujú 2% z podielu daní iné projekty a pomáhajú zmierniť ľudské nešťastia alebo rozvoj klubov, škôlok a škôl Vašich detí. Avšak tí, ktorí ste sa ešte nerozhodli, skúste podporiť naše OZ ZELEŇ.

Občianske združenie
OZ ZELEŇ
Dechtice 72, 91953 Dechtice
IČO: 50965760 IBAN: SK4583300000002001266811
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Deň (v) prírode

Od myšlienky k rýchlym činom. Asi tak by sa dalo popísať rozhodovanie a realizácia Dňa (v) prírode, ktorého dva ročníky sme usporiadali ako OZ ZELEŇ v spolupráci s našimi priateľmi, spolupracovníkmi a príbuznými organizáciami na gazdovskom dvore „Náš sen“ v Pustých Úľanoch v roku 2022. Prvá akcia sa konala 7. mája, no pre hrozbu daždivého počasia bola účasť síce uspokojivá, ale nižšia. Pre pozitívne ohlasy sme sa rozhodli pokračovať a uskutočniť aj druhú akciu, ktorá sa konala 8. októbra s omnoho vyššou návštevnosťou.

V oboch prípadoch sa areál dvora otvoril v sobotných poobedňajších hodinách rodinám s deťmi. Tie si okrem hladkania a kŕmenia domácich zvieratiek, ktoré na dvore žijú, mohli spestriť návštevu člnkovaním, kŕmením kaprov alebo nechať si namaľovať niečo pekné a ornamentálne na tvár. No hlavným programom a úlohou detských návštevníkov bolo absolvovanie šiestich stánkov, kde za aktívnu účasť získavali pečiatky, ktoré na konci trasy vymenili za hlinené medaile a malé darčeky. Stánok s lesnou pedagogikou, kde sa mládež, ale aj ich rodičia mohli oboznámiť so stopami zveri, semenami stromov, listami drevín a pod. zabezpečili na striedačku Vojenské lesy Malacky a Lesy SR – OZ Podunajsko. V ďalšom stánku boli prezentované hlasy a zvuky lesov a polí, ktoré vydávajú ich obyvatelia a deti sa hravou formou oboznámili s ich znením. V kynologickom stánku sa postupne predstavili plemená českého hrubosrstého stavača, weimarského stavača a nemeckého krátkosrstého stavača, a pomocou obrázkov poľovne upotrebiteľných psov sa deťom priblížili nie len hlavné plemená psov využívaných v poľovníctve ale aj rôzne kategórie a využitie jednotlivých plemien v praxi. Nechýbali ani ukážky aportu a základov poslušnosti.

Na oboch akciách bol podávaný výborný kotlíkový guľáš a v máji sa dokonca mohli návštevníci zapojiť a opiecť si špekáčiky. Všetky vystúpenia na hlavnom „pódiu“ v programe ohlásili trubači z Klubu trubačov, pričom mali aj komentované vystúpenie, kde priblížili význam jednotlivých signálov obecenstvu. V októbri sa veľkému záujmu návštevníkov tešili dievčatá-sokoliarky z MŠ a ZŠ Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní, ktoré predviedli krásne prelety a ukážky so svojimi dravými zverencami. Po ukončení ukážok sa vytvoril dlhý rad na fotenie. A nie je sa čomu čudovať. Na oboch akciách sa zúčastnilo vyše 900 detí (200+700), ktoré sprevádzali rodičia v minimálne takom istom počte. Dva stánky obsadilo naše OZ ZELEŇ, kde sme deťom pripravili vedomostné kvízy. Pomoc pri ich predkladaní malým návštevníkom nám poskytli aj dámy z Klubu slov. poľovníčok.

Hniezdiská pre kačky

Inšpiráciou na odskúšanie atypických hniezdisk pre kačky boli zábry z USA na youtube ale aj článok v Světe myslivoti, kde sa tou istou inšpiráciou nechali ovplyvniť o čosi skôr. Tak uvidíme, či aj v reáliách Slovenska tieto hniezdne „búdky“ zafungujú.

Základom je meter široké a 215 cm dlhé pletivo s pevnými malými okami. V jednej tretine sa spojí a vytvorí sa tunel. Potom sa nastelie tráva a zaroluje do valca.
Okraje sa zastrihnú, aby príliš netrčali. Do vnútra sme nastlali mäké seno na uľahčenie hniezdenia.
Umiestnili sme ich asi pol metra nad hladinu a do vnútra nastlali mäkké seno na uľahčenie budovania hniezda.

Biopásy spásy

V relácii Halali odvysielali reportáž kde sme sa ako OZ ZELEŇ podieľali na šírení osvety ohľadne spravovania pôdy a zlepšovania podmienok pre malú zver v poľnohsopodárskej krajine SR.

Čistý revír – čistá príroda

Aj tento rok zme začiatkom marca 2022 spolu s poľovníkmi z PZ Jastrab Dolné Dubové vyčitili časť ich chotára. Podarilo sa vyzbierať 14 vriec prevažne plastového odpadu.

Aktivity OZ ZELEŇ prezentované na Európskej úrovni

Prostredníctvom FACE sa o našich činnostiach a projektoch dozvedeli poľovníci v celej Európe (a svete).

Sme radi, že náš projekt Živá lúka a zvyšovanie biodiverzity nížinných oblastí Slovenska zaujalo FACE natoľko, že ho zaradili medzi projekty, ktoré sú spomenuté v rámci zvyšovania biodiverzity poľovníkmi a v súlade s Biodiversity manifestom.

Viac informácií nájdete na odkazoch TU a TU

Taktiež naši kamaráti z PZ Mojzesovo dostali svoj rpiestor a pochvalu za ich činnosť. My sme radi, že sme mohli byť nápomocní. Viac nájdete na odkaze TU

Náučný chodník

V obci Dolné Dubové bol v roku 2020 vytvorený chodník spájajúci obec s priľahlou vodnou nádržou. Po dohode s obcou, ktorá už neplánovala chodník rozširovať, sme vyhotovili šesť náučných tabúľ, ktoré návštevníkom prinášajú informácie o chotári obce, vodej nádrži a jej prítoku, no a v neposlednom rade aj o miestnej faune a flóre. Veríme, že chodník aj s našimi tabuľami bude dlho plniť svoj účel.

Ako najefektívnejšie vyhľadávať srnčatá pred kosbou pomocou termo-dronu.

V tomto krátkom článku by sme chceli zosumarizovať oprimálny postup pri vyhľadávaní srnčiat v porastoch krmovín tesne ped kosbou za pomoci dronu s podvesenou termokamerou.
Testovaním tejto metódy sme museli odladiť niekoľko chýb, a preto zosumarisujeme postup, ktorý sa nám javí ako najvhodnejší a najefektívnejší.

Je vždy dobré vedieť, ktorá parela sa bude prehľadávať. Zväčša totiž operátor dronu vie nastaviť GPS súradnice trasy letu ponad konkrétnu parcelu, a tým zabezpečiť presné a efektívne pokyrtie celého priestoru.


Efektívna metodika ako koordinovať dron s rojnicou hľadačov.

Na užšej strane parcely sa vytvorí rojnica a postupuje sa dopredu. V strede stojí operátor dronu, ktorý patroluje z prava do ľava pred hľadačmi v rojnici. Dron lieta vo výške cca 20 metrov a podľa typu kamery, zaberá plochu asi 30-50 m2. Ak dostane signál z termokamery, operátor dron zastaví na mieste. Ak je v blízkosti osoba, je možné okamžite ísť prekontrolovať priestor pod vo vzduchu visiacim dronom. Ak je ľudí menej, a presun na miesto by bol časovo náročnejší, dobrým spôsobom je sklesanie dronom do malej výšky. Ak sa jedná o signál zo zaľahnutého zajaca, mačky či iného živočícha, po sklesaní zvuk dronu vyplaší jedinca a ten vybehne. Ak sa jedná o srnča, to zostane ležať utiahnuté a je potreba ľudského zásahu. (menenie výšky je energeticky náročné pre batériu dronu, preto je tento spôsob preferovaný len v prípade, že je málo participantov a vzdialenosť k nájdenému objektu je väčšia).

Po nájdení srnčaťa treba zachovať všetky bezpečnostné postupy, ktoré sú popísané aj v desatore na stránke www.živaluka.sk

Zvyšovanie biodiverzity pre malú zver v PS Mojzesovo

Dňa 1.4.2021 sme v spolupráci s firmou Lovtek odovzdali PS Mojzesovo osivo pre drobnú zver WSM1. V PS vykonávajú ukážkovú prácu v starostlivosti a zveľaďovaní revíru pre malú zver. PS sa naozaj snaží a je tu vidieť kus dobre vykonanej práce členov a môžu byť príkladom aj pre ostatné združenia. Postup prác a rastu políčok budeme priebežne monitorovať.

Čistenie chotára

V jarných dňoch mesiacov marec a apríl 2021 sme sa podieľali na čistení nášho „domovského“ chotára v Dolnom Dubovom.