Aktivity OZ ZELEŇ prezentované na Európskej úrovni

Prostredníctvom FACE sa o našich činnostiach a projektoch dozvedeli poľovníci v celej Európe (a svete).

Sme radi, že náš projekt Živá lúka a zvyšovanie biodiverzity nížinných oblastí Slovenska zaujalo FACE natoľko, že ho zaradili medzi projekty, ktoré sú spomenuté v rámci zvyšovania biodiverzity poľovníkmi a v súlade s Biodiversity manifestom.

Viac informácií nájdete na odkazoch TU a TU

Taktiež naši kamaráti z PZ Mojzesovo dostali svoj rpiestor a pochvalu za ich činnosť. My sme radi, že sme mohli byť nápomocní. Viac nájdete na odkaze TU