Podpora OZ ZELEŇ

Chápeme, že mnohí z Vás podporujú 2% z podielu daní iné projekty a pomáhajú zmierniť ľudské nešťastia alebo rozvoj klubov, škôlok a škôl Vašich detí. Avšak tí, ktorí ste sa ešte nerozhodli, skúste podporiť naše OZ ZELEŇ. Občianske združenie OZ ZELEŇ Dechtice 72, 91953…

Deň (v) prírode

Od myšlienky k rýchlym činom. Asi tak by sa dalo popísať rozhodovanie a realizácia Dňa (v) prírode, ktorého dva ročníky sme usporiadali ako OZ ZELEŇ v spolupráci s našimi priateľmi, spolupracovníkmi a príbuznými organizáciami na gazdovskom dvore „Náš sen“ v Pustých Úľanoch v roku 2022. Prvá akcia sa konala 7. mája, no…

Hniezdiská pre kačky

Inšpiráciou na odskúšanie atypických hniezdisk pre kačky boli zábry z USA na youtube ale aj článok v Světe myslivoti, kde sa tou istou inšpiráciou nechali ovplyvniť o čosi skôr. Tak uvidíme, či aj v reáliách Slovenska tieto hniezdne „búdky“ zafungujú.

Biopásy spásy

V relácii Halali odvysielali reportáž kde sme sa ako OZ ZELEŇ podieľali na šírení osvety ohľadne spravovania pôdy a zlepšovania podmienok pre malú zver v poľnohsopodárskej krajine SR.

Čistý revír – čistá príroda

Aj tento rok zme začiatkom marca 2022 spolu s poľovníkmi z PZ Jastrab Dolné Dubové vyčitili časť ich chotára. Podarilo sa vyzbierať 14 vriec prevažne plastového odpadu.

Aktivity OZ ZELEŇ prezentované na Európskej úrovni

Prostredníctvom FACE sa o našich činnostiach a projektoch dozvedeli poľovníci v celej Európe (a svete). Sme radi, že náš projekt Živá lúka a zvyšovanie biodiverzity nížinných oblastí Slovenska zaujalo FACE natoľko, že ho zaradili medzi projekty, ktoré sú spomenuté v rámci zvyšovania biodiverzity poľovníkmi…

Náučný chodník

V obci Dolné Dubové bol v roku 2020 vytvorený chodník spájajúci obec s priľahlou vodnou nádržou. Po dohode s obcou, ktorá už neplánovala chodník rozširovať, sme vyhotovili šesť náučných tabúľ, ktoré návštevníkom prinášajú informácie o chotári obce, vodej nádrži a jej prítoku, no a…

Ako najefektívnejšie vyhľadávať srnčatá pred kosbou pomocou termo-dronu.

V tomto krátkom článku by sme chceli zosumarizovať oprimálny postup pri vyhľadávaní srnčiat v porastoch krmovín tesne ped kosbou za pomoci dronu s podvesenou termokamerou. Testovaním tejto metódy sme museli odladiť niekoľko chýb, a preto zosumarisujeme postup, ktorý sa nám javí ako najvhodnejší a…

Zvyšovanie biodiverzity pre malú zver v PS Mojzesovo

Dňa 1.4.2021 sme v spolupráci s firmou Lovtek odovzdali PS Mojzesovo osivo pre drobnú zver WSM1. V PS vykonávajú ukážkovú prácu v starostlivosti a zveľaďovaní revíru pre malú zver. PS sa naozaj snaží a je tu vidieť kus dobre vykonanej práce členov a môžu…

Čistenie chotára

V jarných dňoch mesiacov marec a apríl 2021 sme sa podieľali na čistení nášho „domovského“ chotára v Dolnom Dubovom.