Ako najefektívnejšie vyhľadávať srnčatá pred kosbou pomocou termo-dronu.

V tomto krátkom článku by sme chceli zosumarizovať oprimálny postup pri vyhľadávaní srnčiat v porastoch krmovín tesne ped kosbou za pomoci dronu s podvesenou termokamerou.
Testovaním tejto metódy sme museli odladiť niekoľko chýb, a preto zosumarisujeme postup, ktorý sa nám javí ako najvhodnejší a najefektívnejší.

Je vždy dobré vedieť, ktorá parela sa bude prehľadávať. Zväčša totiž operátor dronu vie nastaviť GPS súradnice trasy letu ponad konkrétnu parcelu, a tým zabezpečiť presné a efektívne pokyrtie celého priestoru.


Efektívna metodika ako koordinovať dron s rojnicou hľadačov.

Na užšej strane parcely sa vytvorí rojnica a postupuje sa dopredu. V strede stojí operátor dronu, ktorý patroluje z prava do ľava pred hľadačmi v rojnici. Dron lieta vo výške cca 20 metrov a podľa typu kamery, zaberá plochu asi 30-50 m2. Ak dostane signál z termokamery, operátor dron zastaví na mieste. Ak je v blízkosti osoba, je možné okamžite ísť prekontrolovať priestor pod vo vzduchu visiacim dronom. Ak je ľudí menej, a presun na miesto by bol časovo náročnejší, dobrým spôsobom je sklesanie dronom do malej výšky. Ak sa jedná o signál zo zaľahnutého zajaca, mačky či iného živočícha, po sklesaní zvuk dronu vyplaší jedinca a ten vybehne. Ak sa jedná o srnča, to zostane ležať utiahnuté a je potreba ľudského zásahu. (menenie výšky je energeticky náročné pre batériu dronu, preto je tento spôsob preferovaný len v prípade, že je málo participantov a vzdialenosť k nájdenému objektu je väčšia).

Po nájdení srnčaťa treba zachovať všetky bezpečnostné postupy, ktoré sú popísané aj v desatore na stránke www.živaluka.sk