Deň (v) prírode

Od myšlienky k rýchlym činom. Asi tak by sa dalo popísať rozhodovanie a realizácia Dňa (v) prírode, ktorého dva ročníky sme usporiadali ako OZ ZELEŇ v spolupráci s našimi priateľmi, spolupracovníkmi a príbuznými organizáciami na gazdovskom dvore „Náš sen“ v Pustých Úľanoch v roku 2022. Prvá akcia sa konala 7. mája, no pre hrozbu daždivého počasia bola účasť síce uspokojivá, ale nižšia. Pre pozitívne ohlasy sme sa rozhodli pokračovať a uskutočniť aj druhú akciu, ktorá sa konala 8. októbra s omnoho vyššou návštevnosťou.

V oboch prípadoch sa areál dvora otvoril v sobotných poobedňajších hodinách rodinám s deťmi. Tie si okrem hladkania a kŕmenia domácich zvieratiek, ktoré na dvore žijú, mohli spestriť návštevu člnkovaním, kŕmením kaprov alebo nechať si namaľovať niečo pekné a ornamentálne na tvár. No hlavným programom a úlohou detských návštevníkov bolo absolvovanie šiestich stánkov, kde za aktívnu účasť získavali pečiatky, ktoré na konci trasy vymenili za hlinené medaile a malé darčeky. Stánok s lesnou pedagogikou, kde sa mládež, ale aj ich rodičia mohli oboznámiť so stopami zveri, semenami stromov, listami drevín a pod. zabezpečili na striedačku Vojenské lesy Malacky a Lesy SR – OZ Podunajsko. V ďalšom stánku boli prezentované hlasy a zvuky lesov a polí, ktoré vydávajú ich obyvatelia a deti sa hravou formou oboznámili s ich znením. V kynologickom stánku sa postupne predstavili plemená českého hrubosrstého stavača, weimarského stavača a nemeckého krátkosrstého stavača, a pomocou obrázkov poľovne upotrebiteľných psov sa deťom priblížili nie len hlavné plemená psov využívaných v poľovníctve ale aj rôzne kategórie a využitie jednotlivých plemien v praxi. Nechýbali ani ukážky aportu a základov poslušnosti.

Na oboch akciách bol podávaný výborný kotlíkový guľáš a v máji sa dokonca mohli návštevníci zapojiť a opiecť si špekáčiky. Všetky vystúpenia na hlavnom „pódiu“ v programe ohlásili trubači z Klubu trubačov, pričom mali aj komentované vystúpenie, kde priblížili význam jednotlivých signálov obecenstvu. V októbri sa veľkému záujmu návštevníkov tešili dievčatá-sokoliarky z MŠ a ZŠ Maximiliána Hella zo Štiavnických Baní, ktoré predviedli krásne prelety a ukážky so svojimi dravými zverencami. Po ukončení ukážok sa vytvoril dlhý rad na fotenie. A nie je sa čomu čudovať. Na oboch akciách sa zúčastnilo vyše 900 detí (200+700), ktoré sprevádzali rodičia v minimálne takom istom počte. Dva stánky obsadilo naše OZ ZELEŇ, kde sme deťom pripravili vedomostné kvízy. Pomoc pri ich predkladaní malým návštevníkom nám poskytli aj dámy z Klubu slov. poľovníčok.