Ako nás podporiť

Ako nás podporiť? Pre rok 2023 sme registrovaní ako poberatelia príspevku 2% daní za rok 2022. Ďakujeme za všetky príspevky, ktoré ste darovali a dorazia. Finančné príspevky budú použité na zabezpečenie projektu Živá lúka, ktorý bude fungovať v celoslovenskom merítku aj v roku 2023, ale aj podporu biotopov pre malú zver a na aktivity, smetujúce k zvýšeniu biodiverzity poľnohospodárskej krajiny Slovenska či zábavno-vzdelávacie aktivity pre deti. Aktuálny formulár na poukázanie podielu dane nájdete TU.

Taktiež je možné prispieť finančným príspevkom na účet OZ, uvedený nižšie v texte, počas celého roku. Zoznam sponzorov a prispievateľov bude uvedený na našej web stránke. V prípade, že chcete podporiť naše aktivity anonymne, prosíme o uvedenie tohto faktu do poznámky pre adresáta na tlačive bankového prevodu slovkom „ANONYM“. Ďakujeme.

Fio Banka
Bankový účet č: 2001266811
IBAN: SK4583300000002001266811
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
IČO: 50965760
DIČ: 2120570353

forma: Občianske združenie

Givenio.org

Sme registrovaní aj na portáli
http://www.givenio.org/sk/ , kde nás môžete zdarma podporiť počas nákupov vo vybraných e-shopoch.


Naším podporovateľom sa môžete stať aj na Faceboook stránke OZ ZELEŇ, kde je komunita našich priaznicov: https://www.facebook.com/podporabiodiverzityvkrajine/