Memorandum za zdravú krajinu

Stav našej agrárnej krajiny sa dlhodobo zhoršuje. Na to, že kvôli zlému stavu strácame vzácne a bežné druhy vtáctva, hmyzu a zástupcov „malej zveri“ upozorňujeme v našej agende od počiatku vzniku občianskeho združenia. Problémov v agrárnej krajine, lese a vidieku je však oveľa viac a mnohé môže zmeniť dobré nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EU (SPP). Hlasy jednotlivých organizácii, ktoré žiadajú roky o zmenu SPP však ostali nevypočuté.Preto sme sa prvýkrát spojili ochranári, neštátni vlastníci lesa, poľovníci, včelári, farmári a sokoliari a žiadame, aby Vláda SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR presadili ozajstné ozelenenie vidieka, ozajstné zmeny v poľnohospodárstve, ktoré pomôžu aj prírode, aj vidieku, aj ľuďom v ňom žijúcim.

Manuál k pôde

Stále sa rozpráva, o zmene výzoru poľnohospodárskej krajiny nížin Slovenska…ale zmena nikde. A preto, nakoľko sa blíži jeden z pomyselných možných termínov zmeny, prinášame malý manuál ako niektoré veci zmeniť.

Manuál si môžete stiahnuť TU

Ak má niekto z praxe výhrady a pripomienky, prijímame konštruktívnu diskusiu k doplneniu skutkového stavu veci. A taktiež budeme radi, ak nám zazdieľate Vaše úspechy pri zvyšovaní biodiverzity.

Požatevný šok

Čo sa stane v prírode po žatve a zbere úrody? Ako zver reaguje a čo sú hlavné úskalia zmeny krajiny? Pozrite si video na odkaze TU

Napájačky pre zver

Pozrite si ako fungujú napájačky pre zver v prírode a ako sa poľovníci starajú, aby bolo dostatok vody počas obdobia sucha.

Pozrite si video na odkaze TU

FILM: Rozmanitá krajina

Začiatkom roku 2020 sme na youtube uviedli na svetlo sveta film s názvom Rozmanitá krajina, ktorý pojednáva o problémoch súčasnet nížinnej a intenzívne poľnohospodársky obhospodarovanej krajiny Slovenska. Film si môžete pozrieť na odkaze TU.

Film: Rozmanitá krajina

Bilancia 2019 a výzvy 2020.

a všetkým PF 2020!!!

Beseda o sokoliarstve a krajine

V rámci Stretnutia sokoliarov s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal v hoteli Kaskády v Únovciach pri Galante sa konala v piatok večer dňa 18.10.2019 beseda o krajine a sokoliarstve, ktorú spoluorganizovalo naše OZ ZELEŇ. Podali sme report z prvého ročníku existencie a prevádzky projektu Živá lúka a aplikácie Živá lúka online. Nosnou témou však bola nadvezujúca prednáška p. Šoltýsa z firmy Aeromonitor, ktorá prevádzkuje lietanie s dronmi s podvesenou veľmi výkonnou profesionálnou termokamerou. Na túto tému sme dohodli spoluprácu a už v roku 2020 v jarných mesiacoch budeme organizovať prezentačnú akciu.

POľOVNÍCKY PRÍNOS PRE SPOPLOČNOSŤ 2018

Vážení naši priatelia a sympatizanti s OZ ZELEŇ. V ankete, ktorú vyhlásili časopis poľovníctvo a rybárstvo a Slovenská poľovnícka komora, a kde isto mnohí z Vás aj hlasovali, sa nám dostalo nesmiernej cti už v zmysle nominácie medzi najlepšiu trojicu. Na veľké prekvapenie sme však po nielen spočítaní hlasov z elektronického a SMS hlasovania, ale aj po hlasovaní odbornej poroty obsadili najvyššiu priečku v našej kategórii. Bohužiaľ sme nemohli osobne prevziať cenu na Celoslovenských dňoch sv. Huberta v Betliari dňa 7.9.2019, čo nás nesmierne mrzí a opätovne sa za to ospravedlňujeme najmä organizátorom!! Zároveň však chceme nesmierne poďakovať Vám všetkým, ktorí ste nás podporili a neustále nás podporujete a držíte nám palce. Verte, že toto ocenenie nás najmä zaväzuje do ďalšej činnosti v našich už rozbehnutých ale aj budúcich projektoch a činností pre krajinu, biodiverzitu a malú zver.

ĎAKUJEME!

 

Tlačová správa. Agrorezort: Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred

Agrorezort: Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred

  • Poľnohospodári majú zo zákona povinnosť oznamovať vykonávanie kosby poľovníkom
  • 72% poľnohospodárskych subjektov to neplní a kosbu vopred neohlasuje
  • Nová online aplikácia umožní efektívnejšie vykonať preventívne opatrenia

 Bratislava, 26. apríla 2019 – Od tohto roku majú poľnohospodári možnosť aktívnejšie chrániť životy voľne žijúcej zveri a predchádzať zbytočným úmrtiam. Ohlasovaciu povinnosť môžu vykonávať efektívnejšie, rýchlejšie a to vďaka webovej aplikácii. Poľovníci budú môcť včas reagovať a vykonať preventívne opatrenia. Vďaka jednoduchej aplikácii sa môžu k ochrane zveri pridať
aj dobrovoľníci.

Čítať ďalej

Beseda o malej zveri v poľnohospodárskej krajine 2018

V dňoch 18.-21. októbra 2018 sa v hotely Kaskády pri obci Kajal, neďaleko Galanty v príjemnom prostredí vodného diela Kráľová uskutočnilo stretnutie sokoliarov, organizované Slovenským klubom sokoliarov pri SPK. Pre spestrenie programu organizátori v tomto roku zorganizovali za pomoci OZ Morava krásna zem a OZ ZELEŇ komornú Besedu o malej zveri v poľnohospodárskej krajine. Po úvodnom predstavení aktivít OZ Morava krásna zem, ktoreé predniesol Mgr. Ľubomír Kľúčik, a ktoré okrem iného zahŕňajú v svojom portfóliu aj ochranu krajiny a rozvoj biodiverzity v súlade s rozvojom cezhraničného turizmu, zachovanie tradícií a to aj loveckých a sokoliarskych sa postúpilo k samotnému programu besedy. Otázku vzťahu biodiverzity a malej zveri a problémov malej zveri v poľnohospodárskej krajine Slovenska v svoje prednáške zhrnul RNDr. Peter Kaššák, PhD. Vo svojej prezentácii rozdelil problémy na tie, s ktorými si obyčajní užívatelia poľ. revírov nevedia poradiť, a na tie, s ktorými sa dá za vynaloženia snahy niečo spraviť. Boli odprezentované a navrhnuté aj riešenia a zmeny v prospech krajiny a malej zveri.

Čítať ďalej