FILM: Rozmanitá krajina

Začiatkom roku 2020 sme na youtube uviedli na svetlo sveta film s názvom Rozmanitá krajina, ktorý pojednáva o problémoch súčasnet nížinnej a intenzívne poľnohospodársky obhospodarovanej krajiny Slovenska. Film si môžete pozrieť na odkaze TU.

Film: Rozmanitá krajina

Bilancia 2019 a výzvy 2020.

a všetkým PF 2020!!!

Beseda o sokoliarstve a krajine

V rámci Stretnutia sokoliarov s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal v hoteli Kaskády v Únovciach pri Galante sa konala v piatok večer dňa 18.10.2019 beseda o krajine a sokoliarstve, ktorú spoluorganizovalo naše OZ ZELEŇ. Podali sme report z prvého ročníku existencie a prevádzky projektu Živá lúka a aplikácie Živá lúka online. Nosnou témou však bola nadvezujúca prednáška p. Šoltýsa z firmy Aeromonitor, ktorá prevádzkuje lietanie s dronmi s podvesenou veľmi výkonnou profesionálnou termokamerou. Na túto tému sme dohodli spoluprácu a už v roku 2020 v jarných mesiacoch budeme organizovať prezentačnú akciu.

POľOVNÍCKY PRÍNOS PRE SPOPLOČNOSŤ 2018

Vážení naši priatelia a sympatizanti s OZ ZELEŇ. V ankete, ktorú vyhlásili časopis poľovníctvo a rybárstvo a Slovenská poľovnícka komora, a kde isto mnohí z Vás aj hlasovali, sa nám dostalo nesmiernej cti už v zmysle nominácie medzi najlepšiu trojicu. Na veľké prekvapenie sme však po nielen spočítaní hlasov z elektronického a SMS hlasovania, ale aj po hlasovaní odbornej poroty obsadili najvyššiu priečku v našej kategórii. Bohužiaľ sme nemohli osobne prevziať cenu na Celoslovenských dňoch sv. Huberta v Betliari dňa 7.9.2019, čo nás nesmierne mrzí a opätovne sa za to ospravedlňujeme najmä organizátorom!! Zároveň však chceme nesmierne poďakovať Vám všetkým, ktorí ste nás podporili a neustále nás podporujete a držíte nám palce. Verte, že toto ocenenie nás najmä zaväzuje do ďalšej činnosti v našich už rozbehnutých ale aj budúcich projektoch a činností pre krajinu, biodiverzitu a malú zver.

ĎAKUJEME!

 

Tlačová správa. Agrorezort: Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred

Agrorezort: Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred

  • Poľnohospodári majú zo zákona povinnosť oznamovať vykonávanie kosby poľovníkom
  • 72% poľnohospodárskych subjektov to neplní a kosbu vopred neohlasuje
  • Nová online aplikácia umožní efektívnejšie vykonať preventívne opatrenia

 Bratislava, 26. apríla 2019 – Od tohto roku majú poľnohospodári možnosť aktívnejšie chrániť životy voľne žijúcej zveri a predchádzať zbytočným úmrtiam. Ohlasovaciu povinnosť môžu vykonávať efektívnejšie, rýchlejšie a to vďaka webovej aplikácii. Poľovníci budú môcť včas reagovať a vykonať preventívne opatrenia. Vďaka jednoduchej aplikácii sa môžu k ochrane zveri pridať
aj dobrovoľníci.

Čítať ďalej

Beseda o malej zveri v poľnohospodárskej krajine 2018

V dňoch 18.-21. októbra 2018 sa v hotely Kaskády pri obci Kajal, neďaleko Galanty v príjemnom prostredí vodného diela Kráľová uskutočnilo stretnutie sokoliarov, organizované Slovenským klubom sokoliarov pri SPK. Pre spestrenie programu organizátori v tomto roku zorganizovali za pomoci OZ Morava krásna zem a OZ ZELEŇ komornú Besedu o malej zveri v poľnohospodárskej krajine. Po úvodnom predstavení aktivít OZ Morava krásna zem, ktoreé predniesol Mgr. Ľubomír Kľúčik, a ktoré okrem iného zahŕňajú v svojom portfóliu aj ochranu krajiny a rozvoj biodiverzity v súlade s rozvojom cezhraničného turizmu, zachovanie tradícií a to aj loveckých a sokoliarskych sa postúpilo k samotnému programu besedy. Otázku vzťahu biodiverzity a malej zveri a problémov malej zveri v poľnohospodárskej krajine Slovenska v svoje prednáške zhrnul RNDr. Peter Kaššák, PhD. Vo svojej prezentácii rozdelil problémy na tie, s ktorými si obyčajní užívatelia poľ. revírov nevedia poradiť, a na tie, s ktorými sa dá za vynaloženia snahy niečo spraviť. Boli odprezentované a navrhnuté aj riešenia a zmeny v prospech krajiny a malej zveri.

Čítať ďalej

ŽUPA OCENILA EKOLOGICKÝ ČIN ROKA 2018

Trnavská župa vyhlásila pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia výsledky 8. ročníka súťaže Ekologický čin roka 2018. Zámerom župy je upriamiť pozornosť na globálne problémy spojené so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia na regionálnej úrovni. Odborná komisia hodnotila prihlásené projekty v dvoch kategóriách: v jednej projekty predkladali občianske združenia, obce, dobrovoľníci a v druhej materské, základné a stredné školy. Dovedna sa do súťaže prihlásilo rekordných dvadsať projektov.

V prvej kategórii bol najúspešnejší projekt Občianskeho združenia Komunita Zelenča s názvom „Triedenie odpadu“. Členovia združenia formou osobných rozhovorov, letákmi a informačným panelom zvýšili v obci povedomie o separovaní odpadu v obci. Okrem toho pravidelne zbierajú odpadky, sadia stromy a osádzajú vtáčie búdky. Na druhom mieste sa umiestnil projekt Slovenského skautingu, 80. zboru Ginko Piešťany s názvom „Ako na EKO a Čistím naše mesto“. Tretie miesto obsadili dva projekty – „Živá lúka“ Občianskeho združenia Zeleň a „Smeťozbery“ dobrovoľníckej skupiny DOZOR HC (Dobrovoľný občasný zber odpadkov rukami Hlohovec).

viac na odkaze TU

Poľovnícka konferencia v Dolnom Chotári

Dňa 9.2.2019 sme sa zúčastnili super akcie s názvom Poľovnícka konferencia, ktorú oranizovali páni L. Pleva a F. Dora v poľovníckom dome v Dolnom Chotári. Zaujímavé témy a silná účasť z okolitých poľovníckych združení. zostáva nám dúfať, že takého aktivity budú pokračovať, nakoľko diskusia a výmena poznatkov v rámci M-kových oblastí je potrebná viac ako kedykoľvek predtým. Vďaka az pozvanie…

Malá zver – PROBLÉM 12: Straty na cestách.

Oproti koncu minulého storočia sa počet automobilov na cestách minimálne zdvojnásobil a ich rýchlosť narástla. To spôsobuje neustále viac kontaktov zajacov a inej malej zveri (nespomínajúc raticovú zver) s motorovými vozidlami.

Čítať ďalej

Malá zver – PROBLÉM 11: Chýbajúce vetrolamy.

PROBLÉM: Výrubom remízok a v minulosti cielene sadených vetrolamov dochádza k vyšším rýchlostiam prúdenia vetrov a tým pádom k erózii a vysúšaniu krajiny. Minimálna vlhkosť, ktorá sa počas noci vyzrážala ako rosa od jarných do jesenných mesiacov takmer úplne absentuje v krajine.

Čítať ďalej