Memorandum za zdravú krajinu

Stav našej agrárnej krajiny sa dlhodobo zhoršuje. Na to, že kvôli zlému stavu strácame vzácne a bežné druhy vtáctva, hmyzu a zástupcov „malej zveri“ upozorňujeme v našej agende od počiatku vzniku občianskeho združenia. Problémov v agrárnej krajine, lese a vidieku je však oveľa viac a mnohé môže zmeniť dobré nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky EU (SPP). Hlasy jednotlivých organizácii, ktoré žiadajú roky o zmenu SPP však ostali nevypočuté.Preto sme sa prvýkrát spojili ochranári, neštátni vlastníci lesa, poľovníci, včelári, farmári a sokoliari a žiadame, aby Vláda SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR presadili ozajstné ozelenenie vidieka, ozajstné zmeny v poľnohospodárstve, ktoré pomôžu aj prírode, aj vidieku, aj ľuďom v ňom žijúcim.