Malá zver – PROBLÉM 3: Premnožený diviak.

Z dôvodu dostatočnej potravinovej ponuky a zabezpečenia pokoja v kryte vo veľkých lánoch „technických“ plodín ako kukurica, repka a slnečnica, je diviak od jari do jesene značne rozšírený aj v poľnohospodárskej krajine. Jeho prítomnosť negatívne zasahuje do stavov malej zvery ale aj vtákov hniezdiacich na zemi ako je bažant a jarabica. Tretí a štvrtý vrh zajaca je značne decimovaný čiernou zverou.

RIEŠENIE: Celoročný lov lanštiakov a prasiat v poľnohospodárskej krajine, resp. v oblastiach s chovom malej zvery, kde diviačia zver nie je poľovnícky plánovanou zverou je už realitou. Avšak veľké plochy poľnohospodársky spravovaných celkov zamedzujú intenzívny a dostatočný lov. Preto pri realizácii zmenšenia plôch výmer parciel sa spolu s intenzívnym lovom zníži početnosť diviačej zveri v poľnohospodárskej krajine.