Malá zver – PROBLÉM 4: Premnožené srstnaté dravce ako kuna a líška, jazvec.

Podmienky súčasnej slovenskej krajiny napomáhajú srstnatým dravcom ako líška, jazvec a kuna existovať a prosperovať. Opustené areály poľnohospodárskych družstiev, povaly starých domov na miestach, odkiaľ obyvateľstvo odchádza do miest, neupravené a neregulované stromové porasty v okolí vodných tokov sú rajom pre tieto šelmy. Súčasne koncentrácia malej zveri len na okrajoch a v určitých oblastiach, kde má dostatočný kryt a potravinové možnosti dáva predátorom príležitosti ľahšie sa zmocniť koristi.

RIEŠENIE: Intenzívny management týchto druhov, so stanovením dlhšej, prípadne celoročnej doby lovu v M-kových oblastiach. Organizované tlmenie dravcov (líška) za účasti a asistencie niekoľkých susedných poľovných revírov v zimných mesiacoch.