Malá zver – PROBLÉM 6: Intenzívne veľkoplošné poľnohospodárstvo.

Rastlinná poľnohospodárska výroba dnes nie je o nakŕmení obyvateľstva. Len mizivé percento produktov z pestovania končí v slovenskom potravinárstve. Drvivá väčšina ide na predaj do zahraničia alebo je odpredaná na tvorbu biopaliva do spaľovní. Čiže komodity sú položka biznisu. Preto je aj nízka diverzita pestovaných plodín. Dookola sa opakujú obilniny, kukurica, repka, slnečnica a občas sója alebo repa. Za účelom maximálneho zisku (a možno s vedomím, že aj tak to do potravín nepôjde) sú polia niekoľko krát striekané prípravkami, na zničenie akéhokoľvek podrastu zelene. A na výmerách aké sú užívané v súčasnosti je tým pádom málo miest, kde je potravinová ponuka pre malú zver. Tú nachádza len v okolí štátnych a poľných ciest, a niekoľkých remízov, či stĺpov vedenia s vysokým napätím.

RIEŠENIE: Ako aj v predošlých prípadoch, opäť by riešením bolo zmenšenie výsevných plôch pre jednu plodinu. Tým by sa zvýšila biodiverzita krajiny v tom zmysle, že by boli na menšiu vzdialenosť pre zver dostupné iné plodiny s iným agrotechnickým termínom zberu a aj postrekovania a ošetrovania. V prípade chemických postrekov by tak zver mala možnosť presunu. Taktiež by vzniklo viacej medzí a rozhraní, kde je predpoklad tvorby inej zelene. Pomohlo by aj oddelenie parciel vysokých technických plodín (kukurica, repka, slnečnica) parcelami s nižšími plodinami (obilniny, repa).