Malá zver – PROBLÉM 5: Pernaté dravce.

Otázka pernatých dravcov a ich počtu je veľmi háklivou témou. Mnoho z nich patrí medzi chránené druhy a my to plne akceptujeme. Avšak aj pernatý dravec je dravec a potrebuje jesť. Obvyklou potravou sú síce myši, sysle a drobné hlodavce. Avšak nepohrdnú ani mladým zajacom, jarabičkou či sliepkou, sediacou na znáške vajec. Ale to je kolobeh prírody.
No keďže ubúda myší a plôch, kde môžu loviť, sústredia sa tam, kde je život a teda aj malá zver a dochádza častejšie k úlovkom, ktoré boli považované za ojedinelé a to práve úlovkom malej zveri.

RIEŠENIE: Zvýšením biodiverzity v poliach a krajine klesne koncentrácia zveri do určitých oblastí, ako napr. okraje polí a ciest a tak sa rovnomerne aj rozptýli predačný tlak pernatých dravcov na týchto lokalitách. Obnovenie medzí a tvorba biopásov zabezpečí kryt pre malú zver a bez prítomnosti vysokých drevín nebude jednoduché pre pernaté dravce čakať a loviť s nadhľadom.