Malá zver – PROBLÉM 8: Kosenie v skorých termínoch.

Kosenie trvalo trávnatých porastov a porastov krmovín v skorých jarných mesiacoch má negatívny vplyv na novonarodené jedince zajacov, hniezdiace bažantie sliepky ale aj na novonarodené srnčatá a inú zver, ktorá kladie mláďatá v týchto porastoch a danom období. Pri absencii preventívnych opatrení, hlásení plánovaného vykonávania prác poľnohospodárskymi subjektami na daných plochách a vysokých pojazdových rýchlostiach agrotechniky dochádza často k vysokým stratám na životoch novonarodených zvierat.

RIEŠENIE: Pokiaľ možno, posunúť termíny kosby na začiatok júna. Ak to nie je možné, ohlásiť 24-48 hodín poľovníckemu subjektu v danej lokalite rozsah a lokalitu plánovaného kosenia, aby bolo možné zabezpečiť preventívne rušiace a vyháňacie aktivity. Taktiež zo strany poľovníkov zabezpečiť umiestnenie mechanických a akustických plašiacich zariadení a pachových zradidiel v danej lokalite.
Taktiež, ak je to možné technicky, nastaviť výšku kosenia na viac ako 10cm, aby sa zamedzilo zničeniu násad vajec na zemi hniezdiacich vtákov.

http://www.ozzelen.sk/projekt-ziva-luka/