Malá zver – PROBLÉM 9: Straka a krkavec

Ďalším nekompromisným a rozmáhajúcim sa predátorom malej zveri sú krkavcovité: straky a krkavce. Nie je zriedkavosť vidieť kŕdle strák poletujúcich zo stromu na strom, alebo popri cestných komunikáciách, čakajúc na obete kolízií s automobilmi. No neuspokoja sa s úlohou požierača mŕtvol. Aj sami si ulovia v poli nechránené drobce zajacov alebo vajcia z násad vtíkov.
Avšak aj keď zverejňované problémy malej zveri sa prednostne týkajú tzv. M-kových oblastí Slovenska, už aj tu možno zaevidovať taktiež vo vysokých počtoch krkavce. Ich mohutný zobák a nesmierna inteligencia z nich robí vrcholových predátorov malej zveri v nížinách. A ich počty stúpajú.

RIEŠENIE: Pre straku je našťastie rozšírená doba lovu v M-kových oblastiach od začiatku júna do konca februára. No i tak je regulovanie početnosti otázne. Je otázkou do diskusie, či by nepomohlo niečo podobné zaviesť aj pre krkavca. V oblastiach s chovom malej zveri určite, no na zváženie stoja aj oblasti s iniciatívou chovu a ochrany populácie Hlucháňa a horských kurovitých vtákov.