Malá zver – PROBLÉM 12: Straty na cestách.

Oproti koncu minulého storočia sa počet automobilov na cestách minimálne zdvojnásobil a ich rýchlosť narástla. To spôsobuje neustále viac kontaktov zajacov a inej malej zveri (nespomínajúc raticovú zver) s motorovými vozidlami.

Nakoľko jedno z mála útočísk pre malú zver a jedinými oázami zelene sú okrajové pásy pri cestných komunikáciách, je riziko o to vyššie. Taktiež k tomu prispieva absencia výraznejších ochranných nárazníkových pásov zelene popri cestách.

RIEŠENIE: Ponechať okolo ciest, aspoň prvej triedy, ochranné pásmo dva metre zelene, umožňujúce zastavenie a zmenu pohybu pred križovaním cestnej komunikácie. Vytvoriť mobilnú aplikáciu na aktívny monitoring strát zveri na cestách, a so zapojením poľovníckej verejnosti (a nie len) monitorovať priebežne naexponovanejšie úseky a následne tieto osádzať oplotením, odradzujúcimi prvkami, pachovými ohradníkmi, zradidlami a pod. Väčšina úsekov rýchlostných ciest a diaľnic je ohradená pletivom. Avšak je absencia ekoduktov a prechodov pre zver. Je potreba nie len s nimi v projektovej dokumentácii počítať, ale ich aj zrealizovať ako nutnú podmienku ku kolaudácii.