Malá zver – PROBLÉM 11: Chýbajúce vetrolamy.

PROBLÉM: Výrubom remízok a v minulosti cielene sadených vetrolamov dochádza k vyšším rýchlostiam prúdenia vetrov a tým pádom k erózii a vysúšaniu krajiny. Minimálna vlhkosť, ktorá sa počas noci vyzrážala ako rosa od jarných do jesenných mesiacov takmer úplne absentuje v krajine.

RIEŠENIE: Výsadba a obnovenie pásov drevín a krov ako vetrolamov, ktoré znížia rýchlosť prúdenia vetrov, zabezpečia zadržanie vlhkosti v krajine, poskytnú kryt zveri, vtáctvu a hmyzu. To všetko v súlade so znížením plôch poľnohospodárskych parciel a tvorbou biokoridorov bude mať protierózny efekt na krajinu.