Beseda o malej zveri v poľnohospodárskej krajine 2018

V dňoch 18.-21. októbra 2018 sa v hotely Kaskády pri obci Kajal, neďaleko Galanty v príjemnom prostredí vodného diela Kráľová uskutočnilo stretnutie sokoliarov, organizované Slovenským klubom sokoliarov pri SPK. Pre spestrenie programu organizátori v tomto roku zorganizovali za pomoci OZ Morava krásna zem a OZ ZELEŇ komornú Besedu o malej zveri v poľnohospodárskej krajine. Po úvodnom predstavení aktivít OZ Morava krásna zem, ktoreé predniesol Mgr. Ľubomír Kľúčik, a ktoré okrem iného zahŕňajú v svojom portfóliu aj ochranu krajiny a rozvoj biodiverzity v súlade s rozvojom cezhraničného turizmu, zachovanie tradícií a to aj loveckých a sokoliarskych sa postúpilo k samotnému programu besedy. Otázku vzťahu biodiverzity a malej zveri a problémov malej zveri v poľnohospodárskej krajine Slovenska v svoje prednáške zhrnul RNDr. Peter Kaššák, PhD. Vo svojej prezentácii rozdelil problémy na tie, s ktorými si obyčajní užívatelia poľ. revírov nevedia poradiť, a na tie, s ktorými sa dá za vynaloženia snahy niečo spraviť. Boli odprezentované a navrhnuté aj riešenia a zmeny v prospech krajiny a malej zveri.

Na túto tému nadviazal svojimi slovami Ing. Alojz Kaššák, ktorý odprezentoval Význam popularizácie aktivít zameraných na úpravu biotopov na chov malej zveri a formy spolupráce medzi poľovníkmi , vlastníkmi a užívateľmi poľnohospodárskej pôdy. Zdôraznil, že bez malej zveri nebude ani sokoliarstvo mať na „pohodlnom ustlané“ a zdôraznil, že aj keď je spomenutá komunikácia komplikovaná, treba sa o ňu snažiť a vždy v kooperačnom a zmierlivom duchu nájsť kompromis.

Veľmi zaujímavú prednášku uviedol MVDr. Ladislav Molnár, PhD., ktorý ako starosta obce Perín-Chýn z praxe prezentoval svoje poznatky ako Využiť pozemky na zakladanie biopásov a políčok pre zver z pohľadu samosprávy. Jeho rady a postrehy boli veľmi podnetné, a už je snaha ich aplikovať v iných katastroch Slovenska.

Súbor prednášok zakončil veľmi pútavou prezentáciou Ing. Tomáš Leskovjan z ČR, ktorý všetkým zúčastneným objasnil, ako na Posilňovanie prírodných populácií bažanta a jarabice umelo odchovanými jedincami, úprava biotopov pre chov malej zveri na príklade lokality z Južnej Moravy.

Aj napriek tomu, že sa jednalo o prvý večer stretnutia a teda družba, utužovanie priateľstva, spomínanie na prvé zážitky z lovu u mnohých dostali prednosť, pomerne slušná účasť oko 40 poslucháčov zaručila, že následná diskusia k príspevkom a celkovo k téme malej zveri sa natiahla do neskorých hodín.