Občianske združenie OZ Zeleň

Naše občianske združenie bolo založené skupinou ľudí s poľovníckym vzdelaním, ktorým ide o to, aby sa rozvíjala biodiverzita krajiny, aby sa o zver v dnešnej modernej a rušnej krajine lepšie staralo z pohľadu rozmanitosti krytu a potravinovej rôznorodosti a aby sa zlepšovalo povedomie obyvateľstva o prírode v súvislosti s poľovníckym hospodárením.

Chceme kooperovať našu činnosť s orgánmi ochrany životného prostredia, Slovenskou poľovníckou komorou, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a ďalšími miestnymi samosprávami a organizáciami súčinnými a nápomocnými pri realizácii stanovených cieľov.